ДГ №159 "Олимпийче"
град София

Материална база

Детска градина "Олимпийче" е разположена  в две сгради , основната сграда е на адрес ул."Уилям Гладстон" 38 и филиал на ул. "Христо Белчев" №13, като всяка разполага с вътрешен двор.

Налице са всички необходими условия  за правилното отглеждане и възпитаване на децата. Провеждане на качествено и пълноценно протичане на педагогическия процес.

Детската градина има собствен кухненски блок  с адрес :ул. "Христо Белчев" №36, който е съвременно оборудван с конвектомат и всичко необходимо за правилното и полезно приготвяне на храната.

В детската градина се възпитават  105 деца на възраст от 3 до 7 години, по една група от всяка възрастова група.

Интериорът и подредбата са съобразени  с възрастовите и индивидуални потребнодсти на децата.

Всяка възрастова група разполага със собствено помещение.

В детската градина са налице всички необходими условия за психологическия и физически конфорт на децата.

Обстановката  отговаря на съвременните изисквания за безопасност, комфорт и естетика.

Детската градина разполага с магнитни и интерактивни дъски. 

Съвременно обзаведен  медицински кабинет с всичко необходимо за първа помощ и грижа за здравето на децата.