ДГ №159 "Олимпийче"
Детска градина в град София

Материална база

Детска градина "Олимпийче" е разположена  в две сгради , основната сграда е на адрес ул."Уилям Гладстон" 38 и  филиал на ул."Христо Белчев"13,като всяка разполага с двор.

Налице са всички необходими условия  за правилното отглеждане и възпитаване на децата .Провеждане на качествено и пълноценно протичане на педагогическия процес.

Детската градина има собствен кухненски блок  с адрес :ул."Христо Белчев"36,който е съвременно оборудван с конвектомат и  всичко необходимо за правилното и полезно приготвяне  на храната уреди.

В детската градина се възпитават  109 деца на възраст от 3 до 7 години,по една група  от всяка възраст.

Интериорът и подредбата са съобразени  с възрастовите и индивидуални  потребнодсти  на децата.

Всяка възрастова група разполага със собствено помещение.

В детската градина са налице всички необходими условия за психологическия и физически конфорт на децата.

Обстановката  отговаря на съвременните изисквания за безопасност ,комфорт и естетика.

Детската градина разполага с магнитна и интерактивна дъска  .В методичния кабинет   налице са нагледни средства ,помощна педагогическа  литература,народни носии ,декори,костюми и аксесоари за тържества .

Съвременно обзаведен  медицински кабинет /с всичко необходимо за първа помощ и грижа за здравето на децата /.