ДГ №159 "Олимпийче"
Детска градина в град София

Екип

 

Директор: Гергана Стойкова тел:  02/9885683, 0884801400

 e-mail:  dg_159@abv.bg

1. Администрация

  • Гл.счетоводител: М.Лазарова -  тел: 0884540050
  • ЗАС:Нина Александрова
  • Касиер-домакин: Д.Георгиева - тел: 0886701442
  • Мед.сестра: Д.Горанова -  тел: 0885002241

2.Групи

1. Първа група „Ние врабчетата"-  тел: 0885001469
Учители: 1. гл.учител Росица Николова

                2. ст.учител Христина Йонева

Пом.възпитател –Александра Тодорова

  
2. Втора група   „Мечо Пух“  - тел:0885002142

Учители: 1. учител Шенай Шаибова
                2.ст. учител Евелина Ганчева

Пом.възпитател –Кинка Вельова

3.Трета група „Весели деца“ - тел:0885001496

Учители: 1.ст.учител Галина Герова
                2.ст.учител Мария Гюрова

Пом.възпитател – Екатерина Иванова

4. Четвърта подг. група „Зайчета“ - тел:0885001325

Учители: 1.ст.учител Миглена Илиева
                2. учител Рая Кариманска

Пом.възпитател –Мариана Николова

Ресурсен учител РЦПППО София-град: Десеслава Консулова

3.Кухненски блок

Готвач: П.Иванова
Раб.кухня: Д.Самарджиева
Раб.поддръжка: В.Симеонов