ДГ №159 "Олимпийче"
град София

Екип

Директор ДГ№ 159 „Олимпийче“ – Гергана Стойкова

Администрация

  • Евелина Владимирова - счетоводител: / тел: 0887889698
  • Даниела Георгиева - Касиер-домакин: / тел: 0886701442
  • Диана Горанова - Мед. Сестра / тел: 0885002241

Две групи – Основна сграда, ул. „Уилям Гладстон“ № 38

Първа група„Зайчета“- тел: 0885001325

Учители: 1. Миглена Илиева - ст. учител
                 2. Евелина Ганчева - ст. учител  

Мариана Николова - пом.възпитател

Втора група „Ние врабчетата"- тел: 0885001469

Учители: 1. Росица Николова - гл. учител

                2. Христина Йонева - ст. учител

Рени Рангелова - пом. възпитател 

Две групи – Втора сграда, ул. „Христо Белчев“ № 13

Трета група „Мечо Пух“ тел: 0885002142

Учители: 1. Йорданка Димитрова – ст.учител
                 2. Анелия Матеева - ст. учител

Кинка Вельова - пом.възпитател

Четвърта група „Весели деца“ - тел: 0885001496

Учители: 1. Галина Герова - ст.учител
                 2. Мария Гюрова - ст.учител

Екатерина Иванова - пом. възпитател

Ресурсен учител РЦПППО София-град: Емил Михайлов

Кухненски блок, ул. „Христо Белчев“№ 36

Пепа Иванова - Готвач:
Деница Самарджиева - Пом.готвач

Владислав Симеонов – Общ работник