ДГ №159 "Олимпийче"
Детска градина в град София

Екип

Директор: Весела Иванова  тел:    02/9885683

 e-mail:  dg_159@abv.bg

1. Администрация

  • Гл.счетоводител: М.Лазарова                тел:0884540050
  • ЗАС:Мария Ойманова
  • Касиер-домакин: Д.Георгиева                тел:0886701442
  • Мед.сестра кабинет: Д.Горанова

2.Групи

1. Първа група „Мечо Пух“                           тел: 0885002142
Учители: 1. уч.Евелина Ганчева

                2. уч.Шенай Шаибова

Пом.възпитател –Кинка Вельова

  
2. Втора група   „Весели деца“                    тел:0885001496

Учители: 1.ст.уч.Галина Герова
                2. ст.уч.Мария Гюрова

Пом.възпитател –Милда Георгиева

3.Трета група „Зайчета“                                 тел: 0885001325

Учители: 1.ст.уч.Миглена Илиева
                2.уч.Рая Кариманска

Пом.възпитател – Мариана Николова

4. Четвърта подг. гр. „Ние врабчетата“                 тел:0885001469

Учители: 1.гл.уч.Росица Николова
                2. ст.уч.Христина Йонева

Пом.възпитател –Александра Тодорова

Ресурсен учител РЦПППО София-град: Десеслава Консулова

3.Кухненски блок

Готвач: П.Иванова
Раб.кухня: Д.Самарджиева
Раб.поддръжка: В.Симеонов