ДГ №159 "Олимпийче"
Детска градина в град София

Екип

 

 

 

Директор: Албена Алипиева-Герова  тел:    02/9885683    0884801400

 e-mail:  dg_159@abv.bg

1. Администрация

  • Гл.счетоводител: М.Лазарова                тел:0884540050
  • Касиер-домакин: Д.Георгиева                тел:0886701442
  • Мед.сестра кабинет: Н.Александрова   тел:0885002241

2.Групи

1. Първа група „Весели деца“                     тел: 0885001496
Учители: 1. ст.уч. Мария Гюрова

                2. ст.уч. Галина Герова

Пом.възпитател –Юлия Тантилова -Цироглу

  
2. Втора група   „Зайчета“                              тел:0885001325

Учители: 1.ст.уч.Миглена Илиева
                2. уч.Евелина Ганчева

Пом.възпитател –Яница Братова

3.Трета група „Ние врабчетата“                    тел: 0885001469

Учители: 1.гл.уч. Росица Николова Иванова
                2. ст.уч. Христина Йонева

Пом.възпитател – Сия Тодорова-Георгиева

4. Четвърта подг. гр. „Веселушки“                  тел:0885002142

Учители: 1. ст.уч.Елка Попова
                2. ст.уч. Румяна Николова

Пом.възпитател –Кинка Вельова

Ресурсен учител РЦПППО София-град: Десеслава Консулова

3.Кухненски блок

Готвач: П.Иванова
Раб.кухня: Д.Самарджиева
Раб.поддръжка: В.Симеонов