ДГ №159 "Олимпийче"
град София

За нас

ДГ 159 “Олимпийче“ се намира в гр. София, район „Средец“.

Детската градина е разположена в три сгради, както следва:

- ул. „Уилям Гладстон“ 38 – централа с две групи и администрация на първия етаж на жилищна сграда;

- ул. „Христо Белчев“ 13 – филиал с две групи на втори етаж на жилищна сграда;

- ул. „Христо Белчев“ 38 – кухненски блок в приземен етаж на обществена сграда.

Всички помещения са пригодени за отглеждане на деца. Децата се разпределят по възрастов признак в четири групи, по две на двата обекта.

Състоянието на материално-техническата база е добро. Занималните са оборудвани  с удобни мебели и подходящи за възрастта играчки и дидактични материали, както и с технически средства за обучение. Всяка възрастова група ползва по едно помещение за игри, планирани ситуации и следобеден сън. В коридорите на централната сграда и на филиала са индивидуалните гардеробчета на децата.

В двете сгради има санитарни възли и по един офис с печка, миялна машина и шкафове за съдовете и приборите за хранене.

Детската градина разполага с медицински кабинет и изолационна. Филиалът има салон, който може да се ползва за физическо възпитание, музика, тържества и провеждане на допълнителните образователни дейности. Там се съхранява педагогическа и художествена литература и се провеждат педагогически съвети и съвещания.

 Администрацията се помещава в два кабинета за директор и за касиер-домакин в централната сграда.    

Към всяка сграда принадлежи дворно пространство, във филиала двете групи ползват една обща площадка, а основната сграда е разделена на две. Монтирани са съоръжения за игри и двигателна активност.

Детската градина е заобиколена от жилищни и административни сгради, паметници на културата, пешеходна зона, паркове и множество линии на градския транспорт.

ДГ „Олимпийче“ е популярна  сред обществеността като институция с дългогодишна история в обучението, възпитанието и социализацията на децата, както и с добрата комуникация с родителите. В детската градина възпитанието и обучението се осъществяват според държавните образователни стандарти, ЗПУО и стандартите на Европейския съюз в дух на хуманност, демократични ценности, усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, чрез прилагане и формиране на ключови компетентности в предучилищна възраст.